Krajobrazy « Miasto B.

Temat: Informator katalogu ITS
Polecam bardzo ciekawa lektura, znalazłem nawet definicję FURGON. Myślę że napewno przyda się diagnostom, powinien umożliwić jednoznacznie ustalić szczegółowe dane konkretnego pojazdu. Informator ITS
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=1696Temat: Informator katalogu ITS
A może zamiast się zrażać do definicji z katalogu ITS, należałoby ją dokończyć : " Może to być również jednolite nadwozie z wydzieloną kabiną kierowcy i pasażerów, tzw. furgon zintegrowany lub van." - koniec cytatu. Co tu szanownym kolegom nie pasuje? Czy ktoś mógłby wskazać coś bardziej pomocnego dla diagnostów wykonujących tzw. badania VAT? Przecież to jest definicja odnosząca się do zdecydowanej...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=1696


Temat: Dz.U.2005.90.756 - nowelizacja ustawy o podatku VAT
Tak siedzę i myślę. Czy problem nie istnieje w związku ze złą homologacją podtypu pojazdu LUBLIN. Zgodnie z Polską Normą PN-89 S - 02007 pojazd ciężarowy furgon inaczej lub obcojęzycznie nazywany ... to samochód ciężarowy o kabinie kierowcy zawartej w bryle pojazdu. I teraz mam pytanie. Czy w/w pokazany LUBLIN jest Furgonem czy jest Vanem? Czy być może ja mylę pojęcia podrodzaj pojazdu z rodzajem nadwozia? Ale nie znalazłem innych definicji i jeżeli się mylę, proszę podać lekturę to się douczę. Z góry dziękuję. as
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=95


Temat: Interpretacja przepisów dot. VAT via Kujawsko-Pomorskie
My doszliśmy do takich oto ustaleń : - diagnosta podaje stan faktyczny, który wynika z definicji i ewentualnych przeliczeń w/g wzorów np. VAN - urzędnik WK weryfikuje zaświadczenie diagnosty na podstawie wyciągu z homologacji i wpisuje w dowodzie rej. np. vat - 1, albo odmawia wpisu bo wyciąg zawiera informację, że jest to furgon - ponieważ z dostępnych definicji wynika, że pojazdy jednobryłowe jednak furgonami nie są, klient skacze do gardła przedstawicielowi producenta - dlaczego homologacja ma taki wpis ? - jak ma wyglądać furgon stanowi Polska Norma udostępniona na forum przez nieocenionego pana Bogusława - jeżeli klientowi zależy to wydrze od producenta przyznanie się do błędu w homologacji, albo potwierdzenie że van jest w/g tego producenta furgonem, z uzasadnieniem tej opinii oczywiście -...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=642


Temat: Interpretacja VAT-2 LUBLIN o podrodzaju VAN-boczne ławki.
Tylko VAT - 1, gdyż tylko producent pojazdu odróżni furgon od wielozadaniowego, czy vana od kombi. Na oko przeciętnego człowieka po porównaniu definicji te pojazdy o wspomnianych podrodzajach niczym się nie różnią. Tym samym nie istnie możliwość zmian konstrukcyjnych, gdyż mogą one być dokonane po istotnych zmianach konstrukcyjnch. A co tu zmieniać w kombi skoro ma tę samą definicję co van. A...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=2861


Temat: Zafira ---czy to Van ?????
Problemem jest tez to, że określenie VAN wrzucono jako jedną z definicji do przepisów, nie licząc się z silnym jednak wydźwiękiem potocznym tego określenia w języku nie tylko potocznym, ale i ... jego nazwie handlowej, a w istocie (wg przepisów homologacyjnych) to FURGON, WIELOZADANIOWY, KOMBI albo jeszcze co innego... Do 2004 roku każdy SEICENTO VAN (nazwa handlowa) był... Furgonem I co - podpada...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=7653


Temat: Kupiłeś pick-upa? Możesz być przestępcą
- dodaje gazeta. Za luksusowe auta, podlegające 13,6 proc. akcyzie, fiskus uznał też blaszane furgony, jakimi jeżdżą ekipy wodociągowe czy energetyczne. Takich pojazdów kupiono w tym roku w Polsce około 3...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=4209


Temat: help "ADR"
W ADR trzeba się trochę orientować ale diagności tylko nieliczni mają z nimi na co dzień doczynienia.EX-II to furgon lub skrzyniowy kryty opończą , EX-III to z definicji wynika że jest...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=5115


Temat: Matiz 2005r czy nadaje sie do odliczenia Vat-u
"Furgon" (zgodnie z definicją Katalogu ITS jest to samochód cięzarowy z osobną kabiną kierowcy i pasażerów oraz nadwoziem zamkniętym z drzwiami, o przestrzeni ładunkowej trwale obudowanej. Może to być równiez jednolite nadwozie z wydzielona kabiną kierowcy i pasażerów, tzn. furgon zintegrowany blub van).
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=3353


Temat: dokumeny o VAT
sam pojazd może być zarówno FURGONEM, jak i VANEM w zależności jaki podrodzaj zadeklarował w homologacji producent lub importer pojazdu. Jak wiadomo ustalając nieznany parametr pojazdu zgodnie z zał. nr 6 ... z pozoru dwa identyczne pojazdu, nawet pod tym samą homologacja mogły w zależności od partii raz być homologowane np. jako "FURGON" (i wtedy nie ma mowy o VAT-1), a w kolejnej...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=4721


Temat: Zmiana podrodzaju pojazdu do zaliczenia VAT-u.
Przepraszam za of top, ale czy macie definicję rodzaj nadwozia i podrodzaj pojazdu, bo w świadectwach homologacji poz. 37 to rodzaj nadwozia a ostatnio dopiero wstawiają pozycję 50 uwagi i jest wpisany podrodzaj pojazdu. Ostatnio w nazwie pojazdu Ford Transit 100 Furgon i US czepia się . Jeszcze jedno 80% zaświadczeń ze stacji P z małymi literkami błędnie wpisuje podrodzaj pojazdu w...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=4165


Temat: Interpretacja przepisów dot. VAT via Dolny Śląsk
Ponieważ zasugerowano nam dziś (telefon z WK), aby pojazdów z jednym rzędem siedzeń i wpisem w dowodach rej. - podrodzaj FURGON - nie zaliczać do VAT - 1, a ja z ... podatku od towarów i usług, leży w ustaleniu definicji pojęcia FURGON. Nie znalazłem jej nigdzie i nikt ze znajomych "siedzących"w temacie nie był w stanie mi pomóc. Według mnie, FURGON to sztywna, zamknięta skrzynia z niezależnym jednym lub dwoma wejściami,mocowana do ramy niezależnie od kabiny kierowcy. Definicję tę wywodzę z Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1878. W tabeli nr 2 : podrodzaj pojazdu - FURGON, w rubryce - przeznaczenie, wszystkie określenia dotyczą właśnie takich konstrukcji skrzyniowych o konkretnym przeznaczeniu. Nie ma przy tym znaczenia czy pojazd ma DMC większe, czy mniejsze od 3500 kg. Furgony, rozumiane w ten sposób, o DMC do 3.5 tony spełniają warunki zgodne z art. 86 ust. 4 pkt4(cztery) USTAWY. WSZYSTKIE zatem pojazdy, które mają miejsca do przewozu osób i ładunków w tym samym nadwoziu, NIE SĄ" furgonami", lecz "pojazdami wielozadaniowymi" Jeśli jako takie w dowodzie rej. mają wpis: PODRODZAJ - FURGON, to jest to wpis niezgodny ze stanem faktycznym i trzeba dokonać zmiany. Idąc dalej tym tokiem myślenia, wszystkie pojazdy wielozadaniowe - w tym vany - ( według definicji z Dz.U.2004 nr 5 poz. 30 zał. nr 1 str. 311 ... Brakuje w przepisie słowa "tylko". Tylko jeden rząd siedzeń...........:) A tak, kicha, jak mawiają starzy górale. Tylko gdzie ta ustawowa definicja FURGONU ?!! Może pan Bogusław nas wspomoże ? To wszystko...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=725


Temat: Znow wypadek
... kolumna jedzie równym tempem, w dużych odstępach. Nagle z dachu furgonu wysuwa się jedna blacha i niesiona wiatrem frunie na przeciwny pas ruchu, wbijając się w w/w samochód osobowy... Pytanie: kto...
Źródło: wikad.nysa.info/viewtopic.php?t=3351


Temat: Berlingo/Corsa i Vat1
są właściwie nie do określenia w praktyce (definicje pozwalają taką samą konstrukcję zaliczyć do każdego z tych podrodzajów). Dlatego sam wygląd auta nie ma znaczenia, bo dwa identyczne pojazdy mogą mieć...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=5470


Temat: Interpretacja przepisów dot. VAT via Dolny Śląsk
Wbrew pozorom urzędnik nie pracuje 8 godzin, stąd przepraszam że nie odręki uzyskaliście odpowiedź. FURGON: Zgodnie z załącznikiem nr 4 kod 06 02 (Dz. U. z 2004r. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.) występuje pojazd o rodzaju samochód ciężarowy i podrodzaju furgon, następnie uszczególowione jest jego przeznaczenie uniwersalny, pocztowy itp. Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dz. U. z 2004r. Nr 5, poz. 30) w kategorii "N" występuje kod "BA" jako samochód ciężarowy. Zgodnie z tym przepisem definicję samochodu ciężarowego w tym furgonu określa Polska Norma nr PN-89/S-02007, określenie 1.3. Zgodnie z tą normą w nazwie 1.3.2.1 występuje definicja samochodu ciężarowego FURGONU o brzmieniu: "SAMOCHÓD CIĘŻAROWY ZE SKRZYNIĄ ŁADUNKOWĄ I KABINĄ ZAMKNIĘTĄ". JEST TO PEŁNA DEFINICJA OPARTA NIE NA CZYICHŚ INTERPRETACJA TYLKO PRZYTOCZONY KONKRETNY PRZEPIS. Niestety nie otrzymałem zgody na publikację tej normy. Nie jest ona na moją wiedzę publikowana dostępnie. Postarałem się jednak, załączyć skan furgonu gdzie znajduje się omawiany rysunek wzoru furgonu. Pozwole ... ma z "WIELOZADANIOWYM" (inny kod niż AA do AE - furgon ma kod BA; pozostałe zależaności czyli liczba miejsc 8, punkty kotwiczenia fabryczne, zależność mas to może nie być uznawany jako kategorii M1 - znaczy może być uznawany jako N do której zalicza się furgon. Być może jest to odważny wniosek, jednak co on znaczy przy geniuszach tworzących te przepisy. Jakoś musimy sobie radzić. Może to oznaczać że przyjedzie do Was samochód osobowy kombi zakwalifikowany jako samochód ciężarowy VAN, czy samochód ciężarowy furgon jako wielozadaniowy. Biorąc pod uwagę, że def. VANA weszła dopiero w 2004r. więc każdy kombi przed tą datą spełniał definicję VANA. Liczę, iż wesprzecie mnie i będziecie prosić dyrektorów swoich Wydziałów Komunikacji by na szkoleniu 29.09.2005r. w Jastrzębiej Górze poprosili p. ... na wstępie co to jest furgon.
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=725


Temat: Interpretacja VAT-2 LUBLIN o podrodzaju VAN-boczne ławki.
ZMIANA KONSTRUKCYJNA Z FURGON NA VAN NIE WCHODZI W RACHUBĘ. /poniżej przypis własny/ W związku z wątpliwościami diagnostów, czy samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t , z jednym ... nie może przekraczać liczby miejsc ( siedzeń ), określonych w dowodzie rejestracyjnym. Definicja „ siedzenia” zawarta została w regulaminie nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, wykazanego w regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej ... podrodzaju furgon lub skrzyniowy, kryty opończą. [/scroll] PAMIęTAJCIE, żE ABY POTWIERDZAć SPEłNIANIE WARUNKóW VAT-1 POWINNIśCIE POSIADAć KSEROKOPIę HOMOLOGACJI LUB ZAśWIADCZENIE OD PRODUCENTA DO KONKRETNEGO POJAZDU O NR VIN żE WYPRODUKOWANO GO...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=2861


Temat: BMW525 a VAT
... Skrabowy gdzieś tam za rok na opinii rzeczoznawcy powałanego w toku postępowania wyjaśniającego może uznać za FURGON i wtedy zaczną się przepychanki i kłopoty. I choć trudno będzie raczej coś zarzucić...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=3577